Goeie raad vir ego se oordaad – Rapport

Kliek vir ‘n groter beeld.

riette rust